Gostinsko turistično zbor Slovenije
World association of chefs societies
Chefs of Slovenia

WACS

Svetovna zveza kuharskih društev (World Association of Chefs' Societies ali krajše WACS), je oktobra 1928 na sloviti pariški Sorbonni ustanovljena organizacija. Na ustanonem kongresu je sodelovalo 65 delegatov iz 17 držav, ki so zastopali 36 državnih in mednarodnih organizacij, prvi častni predsednik pa je postal August Escoffier. Danes je v WACS včlanjenih 100 uradnih kuharskih združenj, v katere je vključenih čez 10 milijonov kuharjev iz celega sveta. Med njimi je že lep čas tudi naše društvo.

WACS že tradicionalno vsaki dve leti organizira kongres, ki ga je v 86-letni zgodovini gostilo že več kot 20 mest iz celega sveta, med drugim leta 1986 tudi Ljubljana, prav tako pa so že tradicionalna postala tudi bienalna tekmovanja »Global Chef Challenge«, »Global Pastry Chef Challenge« in »Hans Bueschkens Young Chefs Challenge«, katerih regijske predizbore je leta 2007 gostil Bled, leta 2012 pa Ljubljana.

Naša misija:
»Svetovna zveza kuharskih društev (WACS) je nepolitično poklicno združenje, katerega namen je ohranjanje in izboljševanje kulinaričnih standardov na globalni ravni. Te cilje dosegamo z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in skrbjo za poklicni razvoj naših članov. Kot avtoriteta in mnenjski voditelj na področju prehrane, je WACS širom sveta glas ob vseh svetovnih vprašanjih na kulinaričnem področju.«


Za delovanje WACS-a skrbi izvoljeno predstavniško telo, ki ga sestavlja predsednik (to funkcijo opravlja Islandec Gissur Gudmundsson), podpredsednik, blagajnik, generalni sekretar in častni predsednik – ambasador. Prav tako so vanj vključeni kontinentalni direktorji (Pacifiška regija, Azija, Amerika, Evropa – Jug, Evropa – Sever, Afrika/Bližnji Vzhod). Znotraj Zveze je več odborov (Kulinarična tekmovanja, Izobraževanje, Marketing in komunikacije) in številni pododbori. Slovenija spada v regijo Evropa - Jug, ki ji trenutno predseduje Italijan Domenico Maggi.

Naši partnerji