Gostinsko turistično zbor Slovenije
World association of chefs societies
Chefs of Slovenia

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor društva spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva, opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in je pristojen za obravnavanje kršitev statuta ter za reševanje sporov med člani. Enkrat letno poroča zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor. Člani odbora med sabo izvolijo predsednika nadzornega odbora.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Iztok LEGAT

Danilo KOZAR

Srečko KOKLIČ

Naši partnerji