Gostinsko turistično zbor Slovenije
World association of chefs societies
Chefs of Slovenia

Letni zbor za nami

V sredo se je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvil Letni zbor Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije. Predstavljena so bila poročila za leto 2015 in načrt dela za letošnje leto, podeljen pa je bil tudi naziv častnega člana, ki ga je zasluženo prejel Srečko Koklič.Letni zbor je otvoril predsednik društva Tomaž Vozelj, ki je predstavil projekte, ki smo jih v lanskem letu soustvarjali člani društva in predstavil načrt dela za v prihodnje. Posebej izpostavljeno je bilo delo z mladimi – v društvu se trudimo, da bi ponovno vzpostavili Klub mladih kuharjev, ki bi predstavljal platformo za vstop mlajših kolegov v svet profesionalnega kuhanja. Potrebno je pristopiti k boljšemu sodelovanju s srednjimi in višjimi šolami za gostinstvo in turizem, saj je nujno, da se talentirane mlade kuharje dovolj zgodaj prepozna, jih vključi v delovanje društva in na ta način še dodatno motivira z željo po profesionalnem napredku. Pomemben segment, ki ga želimo vzpostaviti, so tudi neformalna srečanja, druženja in izleti naših članov, skozi katera bi se dvigovala društvena pripadnost, prav tako pa bi se ob njih bolje spoznali. Pereča zadeva je tudi organizacija tečajev v Izobraževalnem centru v Kamniku, saj je potrebno naš skupni prostor, ki ponuja obilo možnosti, veliko bolje izkoristiti.

Vse to in še mnogo več so izzivi, ki nas skupaj čakajo v letošnjem letu. Finančno stanje je predstavil sekretar Staš Zorzo, tako prihodki kot odhodki so bili glede na pretekla leta zmanjšani (manj mednarodnih tekmovanj, manj izvedenih tečajev in seminarjev), društvo pa posluje v okviru svojih zmožnosti. Načrt in poročilo dela za mladinsko reprezentanco je predstavil vodja ekipe Borut Jakič – že ta mesec njegovi varovanci potujejo v Stuttgart, kjer se bodo na sejemskem tekmovanju Intergastra pomerili v hladni razstavi, vrhunec leta pa bo predstavljala Kuharska olimpijada IKA v Erfurtu. Tako v Stuttgart kot v Erfurt bo odpotovala tudi članska reprezentanca, njene načrte je v odstotnosti vodje ekipe Janeza Dolška predstavil novi član Martin Blejec.

Za konec je sledila podelitev naziva častnega člana Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije. Dolgoletni sekretar in predsednik društva, kontinentalni direktor Svetovne kuharske organizacije (WACS) za Južno Evropo, neumorni vodja projekta Gostinsko turistični zbor, učitelj, pisec strokovnih publikacij in še kaj, je za svoje osebno prizadevanje k razvoju stroke in uspešno dolgoletno delovanje v društvu prejel Srečko Koklič. V svojem govoru je poudaril, da kljub marsikateremu sivemu lasu, prebedeni noči in težavam, ki jih je društvo v preteklosti uspešno premagovalo, ne obžaluje niti ure, ki jo je posvetil delovanju v naši sredini. Poznanstva, izkušnje in lepi spomini bodo ostali za vedno, je še povedal član nadzornega odbora društva.


Naši partnerji