Gostinsko turistično zbor Slovenije
World association of chefs societies
Chefs of Slovenia

Klub mladih kuharjev Slovenije

Cilj:
Cilj kluba je postati del Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, ki bo združevalo mlade kuharje in slaščičarje. S svojimi aktivnostmi bo dopolnjevalo delo društva, ter kot celota pridobivalo ugled in priznanja tako v Sloveniji, kot v tujini. Hkrati bo usmerjeno k povezovanju mladih kuharjev in slaščičarjev v mednarodnem merilu.

Namen:
Namen kluba mladih kuharjev je združiti moč, voljo in veselje mladih do poklica, ustvarjanja pri profesionalnem delu in jih izobraziti v bodoče vrhunske kuharje in slaščičarje. Vsak član si bo lahko s spoznavanjem, srečevanjem svojih vrstniških in starejših kolegov v društvu pridobil izkušnje in znanje, kar mu koristi pri ustvarjanju lastne kariere.


Vedenjski kodeks Kluba mladih kuharjev in slaščičarjev Slovenije


Klub mladih kuharjev in slaščičarjev Slovenije
Young Chefs Club Slovenia


Združimo svoje znanje in ga nadgradimo.
Young chefs unite!

Naši partnerji