Gostinsko turistično zbor Slovenije
World association of chefs societies
Chefs of Slovenia

Izvršilni odbor

Izvršilni odbor društva je izvršilni organ društva. Izvršni odbor šteje 13 (trinajst) članov in ga sestavljajo predsednik, podpredsednik, sekretar in 10 (deset) članov. Izvršilni odbor opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva v obdobju štirih let po programu in sklepih, sprejetih na zboru.

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA

Tomaž VOZELJ
Janez DOLŠAK
Staš ZORZO

Alenka KODELE
Robert MERZEL
Borut JAKIČ
Jože ZALAR
Davor DRUŽINEC
Davor BREZINŠČAK
Mojca POLAK
Jure VRANDEČIČ
Miha RACMAN 
Dušan VERŠEC

Naši partnerji