Gostinsko turistično zbor Slovenije
World association of chefs societies
Chefs of Slovenia

Zgodovina

… da se pri nas dobro je in pije potrjuje priznanje cehovskega stanu, ko je pravice delovanja kuharjem v času Avstro-ogrske monarhije podelila že Marija Terezija. Tako lahko rečemo, da korenine delovanja segajo precej v preteklost, že v čas dežele Kranjske. V času skupne države SFRJ so slovenski kuharji neštetokrat zastopali nacionalne barve na kulinaričnih tekmovanjih v mednarodnem in svetovnem merilu. Priznanje slovenskim kuharjem je bilo vsekakor aktivno delovanje članov v samem protokolu predsednika takratne skupne države, ne samo pri njegovem obisku Republike Slovenije, ampak tudi pri obiskih tujih državnikov pri nas.

Aktivnost delovanja članov društva v Jugoslaviji se je potrdila ob zaupani organizaciji svetovnega kongresa WACS leta 1986 v Ljubljani. Takrat se je Slovenija dokončno zapisala na zemljevid držav s kulinaričnim pedigrejem. 

S samostojnostjo Slovenije so slovenski člani Saveza kuhara Jugoslavije prevzeli pobudo in obdržali status in članstvo v Svetovni federaciji WACS. Aktivno delovanje nacionalne ekipe na tekmovanjih, udeležbe na konferencah, kandidatura predsedovanja in izvolitev kontinentalnega direktorja so Slovenijo odebeljeno orisale med članice velikih v WACS.

Kuharji so združeni v sekcijo kuharjev delovali kot strokovna sekcija v okviru Združenja za gostinstvo in turizem pri Gospodarski zbornici Slovenije. Med arhivsko dokumentacijo je zaslediti ustanovitev Zveze kuharjev Slovenije s statutom, prevedenim v nemški jezik in uradnim dopisom Združenja za gostinstvo in turizem pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je posredovala uradni dopis WACS z najavo slovenske delegacije, takratnega predsednika Janeza Lenčka in delegata Mitja Kosca, ki sta se udeležila WACS kongresa v Frankfurtu in tako prevzela uradno članstvo slovenskih kuharjev v WACS. Člani so naprej delovali pod okriljem Združenja za gostinstvo in turizem pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je tudi plačevala letno članarino, vse do leta 1999.

Prelomnica pri organizaciji in nadaljnjem delovanju je bil 7. junij 1996  ko so se gostinski delavci zbrali v takratni restavraciji Turist na Gospodarskem razstavišču Ljubljana in ustanovili Društvo gostinskih delavcev, v katerega so se povezale strokovne sekcije - Sekcija kuharjev in slaščičarjev Slovenije, Sekcija natakarjev in Sekcija hotelskih gospodinj, kasneje pa sta se ji pridružila še Sekcija Sommelier - vinski svetovalci in Sekcija F & B Manager.

Med najbolj aktivnimi je bila Sekcija kuharjev in slaščičarjev, ki se je leta 2004 na zboru članov odločila za ustanovitev samostojnega društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, ki deluje še danes. 

Predsedniki Društva kuharjev in slaščičarjev do danes:
Anton Strajnar
Janez Lenček
Andrej Goljat
Iztok Legat
Tomaž Vozelj 
Srečko Koklič

Naši partnerji