Gostinsko turistično zbor Slovenije
World association of chefs societies
Chefs of Slovenia

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija obravnava kršitve in izreka ukrepe po 12. členu statuta društva, ki govori o postopku ob kršitvi statuta ali vedenjskega kodeksa. Sestavljena je iz treh članov, ki jih izvoli zbor. Člani komisije med sabo izvolijo predsednika komisije.

ČLANI DISCIPLINSKE KOMISIJE

Boštjan KOVAČIČ

Majda REBOLJ

Igor JAGODIC

Naši partnerji